Plan lekcji - zmiana

Stan na dzień 05.09.2017

Obecność dzieci na ostatnich zajęciach świetlicowych w danej klasie NIE JEST OBOWIĄZKOWA.

Rodzice odbierając dziecko informują o fakcie opiekuna świetlicy.

Załączniki: