Komunikat dla nauczycieli

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - 27 sierpnia, wtorek, godzina 1000 - 1400. Obecność obowiązkowa.

Proszę o dosłanie w tym tygodniu wymaganych dokumentów.

Przygotowanie klas, gazetki, ławki i krzesła, do początku roku szkolnego w dniach 26-29.08.2019 roku w godzinach 800 - 1200.

Dotyczy wszystkich nauczycieli.