Informacja dla uczniów klasy VIII

Dyrektor szkoły informuje iż zaświadczenia o wyniku egzaminu będą wydawane w poniedziałek i wtorek, w godzinach 8-12.