Informacja od Pana Pawła Leśniewskiego dla klas młodszych

Dzień dobry,

Poniżej podaję informacje dla rodziców uczniów klas I-III.
Kl. I
Proszę dzieci o wpisanie notatki do zeszytu i wykonanie pracy domowej.
Lesson    23.04.2020
Subject: Revision. - Utrwalenie wiadomości do sprawdzianu 6.
Zagadnienia do sprawdzianu:
1. Słówka: pomieszczenia i wyposażenie domu.
2. Zwroty: It's in the..., It isn't in the...
3. Pytanie: Is it in the...?
4. Liczby do 10.
Zadanie 16 (Przeczytaj. Następnie posłuchaj, wskaż i powtórz.) na str. 51 w podręczniku wykonujemy zgodnie z nagraniem dostępnym na edesk.pearson.pl
Homework
Zeszyt ćwiczeń: ćw. 15 i 16 na str. 51.
W następnym tygodniu, we wtorek, o godzinie 12:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego.
Arkusze z zadaniami otrzymacie Państwo na adresy mailowe, z których wysyłacie prace domowe. Czas pisania sprawdzianu wynosi 45 minut, więc bardzo proszę o odesłanie wykonanych zadań na mój adres mailowy do godziny 13:00. Prace można wysyłać na jeden z poniższych sposobów:
1. arkusz drukujemy, dziecko wykonuje zadania, arkusz skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem;
2. dziecko wykonuje zadania na oddzielnej kartce podając nr zadania, pracę skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem.
Bardzo proszę o punktualność, a w przypadku problemów, o kontakt.
Wiem, że przeprowadzenie sprawdzianu nie jest możliwe bez Państwa zaangażowania. Dlatego liczę na Państwa pomoc i dziękuję za współpracę.
kl. II
Proszę dzieci o wpisanie notatki do zeszytu i wykonanie pracy domowej.
Lesson    23.04.2020
Subject: Revision. - Utrwalenie wiadomości do sprawdzianu 6.
Zagadnienia do sprawdzianu:
1. Słówka: produkty spożywcze i nazwy posiłków..
2. Zwroty: He/She likes..., He/She doesn't like..., For breakfast/lunch/dinner he/she likes...
3. Pytania: Can I have...? Do you like...?
Zadanie 17 (Posłuchaj, przeczytaj i powiedz "Yes" lub "No") na str. 51 w podręczniku wykonujemy zgodnie z nagraniem dostępnym na edesk.pearson.pl.
Zadanie 18 (Popatrz na tabelę. W zeszycie napisz co lubią a czego nie lubią Colette i Linguini) na str. 51 wykonujemy w zeszycie na podstawie przykładu z podręcznika.  
Homework
Ćwiczenia 15 i 16 w zeszycie ćwiczeń na str. 49.
W następnym tygodniu, we wtorek, o godzinie 12:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego. 
Arkusze z zadaniami otrzymacie Państwo na adresy mailowe, z których wysyłacie prace domowe. Czas pisania sprawdzianu wynosi 45 minut, więc bardzo proszę o odesłanie wykonanych zadań na mój adres mailowy do godziny 13:00. Prace można wysyłać na jeden z poniższych sposobów:
1. arkusz drukujemy, dziecko wykonuje zadania, arkusz skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem;
2. dziecko wykonuje zadania na oddzielnej kartce podając nr zadania, pracę skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem.
Bardzo proszę o punktualność, a w przypadku problemów, o kontakt.
Wiem, że przeprowadzenie sprawdzianu nie jest możliwe bez Państwa zaangażowania. Dlatego liczę na Państwa pomoc i dziękuję za współpracę.
kl. III
Proszę dzieci o wpisanie notatki do zeszytu i wykonanie pracy domowej.
Lesson    23.04.2020
Subject: Revision. - Utrwalenie wiadomości do sprawdzianu 6.
Zagadnienia do sprawdzianu:
1. Słówka: hobby i dni tygodnia.
2. Zwroty: I do/go/have... oraz He/She does/goes/has...
3. Opis planu tygodnia z uwzględnieniem hobby i nazw dni tygodnia.
Zadanie 17 (Przeczytaj, posłuchaj i powiedz "Yes" lub "No".) na str. 51 w podręczniku wykonujemy zgodnie z nagraniem dostępnym na edesk.pearson.pl.
Zadanie 18 (W zeszycie wykonaj rysunek przedstawiający Ciebie uprawiającego/uprawiającą hobby i opisz  go zgodnie z przykładem.) wykonujemy w w zeszytach.
Homework
Ćwiczenia 15 i 16 w zeszycie ćwiczeń na str. 49.
W następnym tygodniu, we wtorek, o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego.
Arkusze z zadaniami otrzymacie Państwo na adresy mailowe, z których wysyłacie prace domowe. Czas pisania sprawdzianu wynosi 45 minut, więc bardzo proszę o odesłanie wykonanych zadań na mój adres mailowy do godziny 14:00. Prace można wysyłać na jeden z poniższych sposobów:
1. arkusz drukujemy, dziecko wykonuje zadania, arkusz skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem;
2. dziecko wykonuje zadania na oddzielnej kartce podając nr zadania, pracę skanujemy/robimy zdjęcie, wysyłamy mailem.
Bardzo proszę o punktualność, a w przypadku problemów, o kontakt.
Wiem, że przeprowadzenie sprawdzianu nie jest możliwe bez Państwa zaangażowania. Dlatego liczę na Państwa pomoc i dziękuję za współpracę.
W razie problemów z logowaniem do serwisu edesk.pearson.pl mogą wystąpić chwilowe problemy ze względu na przeciążenie serwerów. Wystarczy odczekać chwilę i próbować ponownie.
Życzę zdrowia, udanej nauki i dobrej zabawy.