Komunikat dyrektora szkoły w sprawie nauczania zdalnego

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 25 marca 2020r nauczyciele mają obowiązek realizować podstawę programową.

Oznacza to, iż od dnia 25 marca 2020r wszyscy uczniowie będą objęci obowiązkowym kształceniem na odległość.

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne będą realizowane przy pomocy narzędzi elektronicznych.

Proszę wszystkich rodziców o pomoc w realizacji tego zadania.

Każdy uczeń powinien posiadać założoną pocztę elektroniczną. Jeżeli nie, można wykorzystać adres rodziców, rodzeństwa.

Adres poczty należy przesłać do wychowawcy klasy.

Będzie wykorzystywany do kontaktu z uczniem i rodzicem oraz do przesyłania treści nauczania.

Dziecko powinno mieć dostęp do komputera – najlepsze rozwiązanie, lub telefonu oraz dostęp do Internetu. Z ich pomocą będą realizowane zajęci dydaktyczne. Jest to jedyna, efektywna metoda pracy zdalnej.

W sytuacji problemowej – braku komputera, należy kontaktować się z wychowawcą klasy.

W sytuacjach indywidualnych, wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem ustalą inny sposób pracy zdalnej. Na przykład nauczyciele będą zostawiać karty pracy dla danego ucznia w szkole, które to karty rodzic musi osobiście odebrać o ustalone godzinie danego dnia z budynku szkoły. Jest to jednak rozwiązanie gorsze, kontaktowe.

Nauczyciele przedszkola oraz klas I – III ustalają sposób kształcenia na odległość indywidualnie z rodzicami.

PRZYPOMINAM

Od 25 marca WSZYSCY uczniowie obowiązkowo wykonują zadania zlecone przez nauczyciela.

Prace będą oceniane przez nauczyciela. Uczeń i rodzic będą informowani elektronicznie o ustalonej ocenie.

Nauczyciele będą realizować zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tego dnia kiedy w szkolnym planie uczeń ma dane zajęcia, nauczyciel będzie się z nim komunikował w ustalony z uczniem sposób.

Jest to sytuacja nowa i dla nas wszystkich bardzo trudna.

Musimy razem współpracować: nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Nie wiemy, ile czasu ten stan potrwa.

Możliwe, iż oceny roczne będziemy wystawiać na podstawie wystawianych w trakcie nauki zdalnej ocen.

Uczniowie, mimo edukacji domowej, pracują samodzielnie. Pamiętajmy, zdobywamy wiedzę i umiejętności. W dalszym ciągu bierzemy udział w procesie.

Na pewno będzie wiele problemów.

Od nas zależy, jak sobie z nimi poradzimy.

Zachęcam rodziców do systematycznego kontaktu z nauczycielami i wychowawcami.

Proszę o sprawdzanie tego, co dziecko robi na komputerze.

Internet może być niebezpieczny. Uczniowie o tym wiedzą. Dorośli muszą jednak kontrolować aktywność dziecka w sieci.

Zaistniałe problemy załatwiamy z wychowawcą danej klasy.

Wychowawcy będą prowadzić działania wychowawcze również w formie zdalnej.

Każdy uczeń oraz każdy rodzic musi wiedzieć, jak będzie nauczane jego dziecko od 25 marca.

Systematycznie odwiedzamy stronę www szkoły i Facebooka.

Pamiętajmy – edukacja trwa, zmieniły się tylko narzędzia współpracy.

 

Dariusz Krystosiak