Pomagamy

Jak co roku, Samorząd Uczniowski naszej placówki  przeprowadził przed świętami akcję charytatywną na rzecz dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zambrowie.

Udało się zebrać kwotę 600 zł.

Pieniądze zostały przekazane osobiście na ręce Dyrektora placówki.

Dziękujemy darczyńcom.