Podnosimy jakość edukacji

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, dzięki środkom z Gminy Zambrów, pozyskała nową pracownię komputerową.

Pracownia została wykonana w technologii terminalowej.

Różnica pomiędzy tego typu pracownią, a pracownią klasyczną, opartą na komputerach PC czy notebookach jest znaczna.

Po pierwsze, brak stacji uczniowskich. Stanowisko komputerowe składa się z myszki, klawiatury oraz monitora z zainstalowanym z tyłu terminalem.

Wszystkie stanowiska podłączone są sieciowo do jednego komputera – serwera, czyli fizycznie istnieje tylko jednostka centralna.

Terminale komputerowe są wydajnymi urządzeniami, które spełniają wszystkie wymagania, jakie stawia się pracowni komputerowej. Pozwalają na korzystanie wielu użytkowników z jednego komputera. Sam terminal podłączony jest do sieci z bardzo wydajną jednostką centralną. Administrator z swojego poziomu ma dostęp do wszystkich stanowisk uczniowskich.

Zaletą pracowni terminalowej jest niższy koszt zakupu oraz niższe zużycie energii elektrycznej – terminal zużywa tylko 5 W (komputer tradycyjny od 100 W do 300 W) oraz wytwarza mało ciepła, co jest istotne zwłaszcza latem.

Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym.

W czasie zajęć panuje cisza – terminale pracują bezgłośnie. Wszyscy uczniowie w klasie pracują na jednym, bardzo wydajnym komputerze – serwerze.

Fakt, iż fizycznie istnieje tylko jeden komputer, powoduje iż wykonujemy mniej czynności związanych z obsługą i zabezpieczeniem pracowni. Wszystkie czynności aktualizacyjne i instalacyjne wykonuje się na serwerze sieciowym.