XV Zjazd Szkół Jana Pawła II

17 maja 2019 r. delegacja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu wzięła udział w XV Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im Jana Pawła II.

Zjazd odbył się w dwudziestą rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II na Ziemi Augustowskiej.

Uroczystość rozpoczęło spotkanie w Bazylice NSJ w Augustowie. Następnie wszyscy udali się do portu Żeglugi Augustowskiej, skąd statkiem Serwy przepłynęli do Sanktuarium w Studzienicznej.

Statek Serwy jest to ten sam statek, którym podczas pobytu w Studzienicznej pływał Św. Jan Paweł II.

W Sanktuarium w Studzienicznej delegacje wzięły udział we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej.

Z Sanktuarium Poczty udały się pod kaplicę i pomnik, gdzie złożono kwiaty, czcząc w ten sposób dwudziestą rocznicę pobytu Papieża w Studzienicznej.

Po uroczystościach oficjalnych wszyscy spotkali się na poczęstunku w ogrodzie parafialnym.

Należy tu wspomnieć iż agappe odbyło się przy stole wkonanym specjalnie na tę uroczystość z najdłuższych desek na Podlasiu.

Długość każdej z desek wynosi 26 metrów, tworzących jednolity stół. Wykonane zostały z drzewa świerkowego. Świerk z którego wykonano deski rósł w Puszczy Augustowskiej sto trzydzieści lat. Problemem było odpowiednie obrobienie desek w tartaku.

Pomysłodawcą stołu, jako miejsca które łączy ludzi, jest biskup ełcki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, Dariusz Krystosiak, dziękuje Panu Jarosławowi Kos, Wójtowi Gminy Zambrów, za pomoc w organizacji wyjazdu.