Szkolenie z pierwszej pomocy

Dnia 11 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, w ramach realizacji planu pracy szkoły, odbyło się spotkanie uczniów, nauczyciel oraz pracowników placówki  z przedstawicielami służb ratunkowych.

Celem spotkania było zapoznanie całej społeczności szkolnej z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowaniem na miejscu wypadku, zasadami działania defibrylatora, niezbędnym wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy oraz sposobami zgłaszania zdarzeń losowych .

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Największe zainteresowanie wzbudziła część praktyczna – kurs pierwszej pomocy – ćwiczenia na fantomach, oraz prezentacja wozu bojowego straży.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania Grupie Ratowniczej Nadzieja Oddział Zambrów oraz Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie za pomoc w realizacji szkolenia.