Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Osowiec, 19.02.2019 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

w oparciu o Zarządzenie Nr 14/VIII/19 Wójta Gminy Zambrów z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy naszej szkole oraz do klasy pierwszej, na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do naszej placówki składają deklarację kontynuowania nauki.

Rodzice dzieci zapisywanych po raz pierwszy składają wnioski - karty zapisu.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.sposowiec.edu.pl

Dokumenty należy złożyć osobiście.

Informacje pod numerem telefonu: 86 271 42 65 w godz. 800 – 1400.

Termin złożenia dokumentów: 01 – 15 marca 2019 r.

Termin podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji: 02 kwietnia 2019 r.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły, które będą realizowały obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolny w innych placówkach, mają obowiązek poinformować o tym fakcie szkołę obwodową w formie pisemnej.

 

Dyrektor szkoły przypomina, iż dziecko 6 – letnie ma obowiązek spełnić roczne przygotowanie przedszkolne, zaś dzieci 3-4 i 5-letnie mają prawo do realizacji wychowania przedszkolnego.

 

 

Przypominamy, iż dokumentacja rekrutacyjna musi być podpisana przez ojca i matkę/prawnych opiekunów.

Załączniki: