Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W tym roku szkolnym 20 dzieci z klasy pierwszej złożyło uroczyste ślubowanie.