Nowy rok szkolny

Dnia 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza Adama Tomaszewskiego, nauczyciela i katechetę placówki.

W inauguracji uczestniczył Pan Jarosław Kos, Wójt Gminy Zambrów, który w przemówieniu złożył całej społeczności szkolnej życzenia. W wystąpieniu nawiązał również do kolejnej rocznicy agresji Niemiec na Polskę.

Pan Jarosław Kos pożegnał również odchodzącą na emeryturę, długoletniego nauczyciela szkoły w Osowcu, Panią Halinę Łapińską.

Dyrektor przywitał oraz przedstawił nowych pracowników pedagogicznych, Panie: Zofię Starzyńską, Marzenę Milczewską oraz Martynę Pęską.

W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Na zakończenie uroczystości, na nowy rok szkolny, dyrektor szkoły złożył wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz samorządowcom życzenia owocnej współpracy w tworzeniu sukcesu edukacyjnego placówki.