Komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019  odbędzie się w  poniedziałek, 3 września 2018r., o godzinie 900

900 uroczysta Msza Święta na sali gimnastycznej (zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem).

Później spotkania z wychowawcami w klasach.

Autobusy wyjadą z Zambrowa o godzinie 800.

Przewidywany wyjazd z Osowca ok. godziny 1030.

Narada dyrektorów z KO - środa 29.08.2018r.

Spotkanie rady pedagogicznej - czwartek, 30.08.2018r., godzina 900.

Przygotowanie klas do rozpoczęcia zajęć - 22-24.08.2018r.,  w godzinach 900 - 1400. Zapraszam w tym terminie wszystkich nauczycieli do zagospodarowania klas.