Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dyrektor szkoły zamieszcza informacje.

Załączniki: