Podlaska Rodzina Szkól

W piątek,18.05.2018r.,delaegacja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w kolejnym zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Świętego Jana Pawła II.

W tym roku spotkanie odbyło się w Białymstoku.

W pierwszej części uroczystości uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbył się koncert poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II oraz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystościach udział wzięli przedstawicieli organów administracji szczebla wojewódzkiego, w tym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. 

Motto tegorocznego spotkania brzmiało: "Jan Paweł II symbolem odzyskanej Wolności".

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu dziękuje Wójtowi Gminy Zambrów za pomoc w organizacji wyjazdu.