Święto Patrona Szkoły

Dnia 25 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu obchodzono Święto Patrona Szkoły.

 

Na uroczystość przybyli:

Poseł na Sejm:                        Bernadetta Krynicka                               

Wójt Gminy Zambrów:             Jarosław Kos

Proboszcz, ks. prałat:               Marian Olszewski

Radni Gminy Zambrów:             Sławomir Michałowski

                                                Marek Przeździecki

 Dyrektorzy Szkół Gminnych:     Alina Caputa

                                                Anna Kalinowska

                                                Dorota Daniłowska

                                                Waldemar Jeziorowski

Dyrektor Biblioteki Gminy Zambrów: Grażyna Walczuk

Wiceprezes Banku Spółdzielczego:  Jadwiga Milewska

Reprezentacje szkół z terenu Miasta i Gminy Zambrów

Sołtys wsi Osowiec: Małgorzata Dmochowska

Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Przeździecka wraz z przybyłymi przedstawicielami rodziców.

 

20 kwietnia 2006 r. Szkoła Podstawowa w Osowcu otrzymała imię.

Decyzją uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły Patronem został wybrany Święty Jan Paweł II.

Czy współczesnej szkole potrzebny jest Patron ?

Czy tworzenie tradycji szkoły wokół sylwetki Patrona może dać jakieś pozytywne efekty ? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Czasach zapominania o wartościach, niedostrzegania potrzeb drugiego człowieka.

Zastanawiając się nad tematem tegorocznego wystąpienia skupiłem się na tym, co jest najważniejsze dla szkoły, co jest najważniejsze dla uczniów, co jest najważniejsze dla rodziców i nauczycieli.

Po pierwsze patron wzmacnia autorytet i pozycję szkoły w środowisku.

Pomaga opracować i wprowadzać w życie program profilaktyczno – wychowawczy.

Mobilizuje całą społeczność szkoły do skutecznego i planowego działania.

Stanowi centrum tworzącej się tradycji szkoły.

Ale najważniejszy w całym działaniu jest sam uczeń, który nie ma we współczesnym świecie zbyt wielu mocnych i dojrzałych wzorców do naśladowania.

My, jako szkoła, staramy się mu tę pustkę wypełniać.

Zaproponować takie działania, które odwrócą go od ekranu komputera, portali społecznościowych. Umożliwią mu optymalny wybór sposobu korzystania ze środków technologii informatycznych, odrzucenia populistycznej „sieczki” na rzecz wartości, wiedzy i umiejętności.

W rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości należy nawiązać do Świętego Jana Pawła II w kontekście patriotyzmu.

Niemożliwe jest mówienie o umiłowaniu ojczyzny w oderwaniu od wielkich postaci narodowych.

Nasz Patron jest przykładem do naśladowania, czyli autorytetem: był wiarygodny, obdarzany zaufaniem, potrafił świetnie nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, jest wzorem wychowawczym.

„Nikt nie jest samotną wyspą” to tytuł książki autorstwa Thomasa Mertona, jednego z najbardziej znanych na świecie pisarzy katolickich.

Każdy z nas żyje wśród ludzi, którzy wpływają na jego światopogląd i zachowanie, zwłaszcza w  okresie dzieciństwa, gdy każde dziecko podlega wpływom dorosłych, zwłaszcza tych, którzy go wychowują.

W okresie dorastania, niestety, młody człowiek zaczyna odrzucać wszelkie uznane wzorce osobowe.

Jednak mimo to, potrzebny mu jest ktoś, komu może zaufać, kogo może naśladować, o kim może powiedzieć, że jest autorytetem.

I tu ponownie, na koniec, wracamy do postaci naszego Patrona, Świętego Jana Pawła II, w życiu którego możemy znaleźć wiele wskazówek, niezbędnych w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji.

W trakcie obchodów Święto Patrona Szkoły podsumowane  zostały konkursy towarzyszące przygotowaniu do uroczystości, dotyczące postaci, Świętego Jana Pawła II.

W XIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II najlepsi okazali się następujący uczniowie:

– I miejsce – Julia Kozikowska (SP w Osowcu, opiekun ks. Adam Tomaszewski),

– II miejsce – Michał Zaniewski (SP w Wiśniewie, opiekun Zofia Długoborska),

– III miejsce – Piotr Zaniewski (SP w Wiśniewie, opiekun Zofia Długoborska).

W konkursie plastycznym organizowanym pod hasłem „Ze św. Janem Pawłem II przyjaciel dzieci” najlepsi okazali się następujący uczniowie:

Klasy 0 – I:

– I miejsce – Natalia Pisińska (opiekun Bożena Truchel, SP w Starym Zakrzewie)

– II miejsce – Maria Kotowska (opiekun Marta Gołaszewska, SP w Wiśniewie)

– III miejsce – Igor Tyszko (opiekun Izabella Rytelewska, SP nr 3 w Zambrowie)

Klasy II – III:

– I miejsce – Michał Staniec (opiekun Dorota Mocarska, SP nr 3 w Zambrowie)

– II miejsce – Przemysław Turkowski (opiekun Agnieszka Chankowska, SP nr 3 w Zambrowie)

– III miejsce –  Zuzanna Kombor (opiekun Bożena Kulesza, SP w Starym Skarzynie)

Klasy IV-VI:

– I miejsce – Wiktoria Bańkowska (opiekun Dorota Bielińska, SP w Osowcu)

– I miejsce - Erwin Dobrosielski (opiekun Artur Nowacki, SOSW w Długoborzu)

– III miejsce – Szymon Kuczewski (opiekun Agnieszka Ogórkowska, SP nr 3 w Zambrowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, Dariusz Krystosiak, składa serdeczne podziękowania sponsorom nagród: Proboszczowi Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. Marianowi Olszewskiemu, Wójtowi Gminy Zambrów, Panu Jarosławowi Kos oraz Bankowi Spółdzielczemu w Zambrowie.