Ogłoszenie dla pracowników szkoły

Zgodnie z ustaleniami, dyrektor szkoły podaje organizację pracy w miesiącu sierpniu 2017r:

 

- 25.08.2017r - narada dysrektorów z KO w Białymstoku,

 

- 30.08.2017r., środa, godzina 900 - początek egzaminu poprawkowego,

godzina 900 1300 - przygotowanie klas przez nauczycieli

dekoracja pomieszczeń,

 

- 31.08.2017r., czwartek, godzina 900 - 1200 - posiedzenie RP.

 1200 - 1400 - przygotowanie pomieszczeń  przez nauczycieli.