Konkurs Czytelniczy „Czytam, bo lubię”,

W dniu 13.06.2017 r. chętni  uczniowie z klas IV- VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym „Czytam, bo lubię”, przygotowanym i przeprowadzonym przez nauczyciela języka polskiego. Konkurs był zwieńczeniem realizowanego w szkole rocznego projektu „Czytanie to przyjemność”. Do konkursu przystąpiło szesnaścioro uczniów: sześć z klasy szóstej i po pięć z klasy czwartej i piątej.  Uczestnicy pracowali w grupach czteroosobowych            i   musieli wykazać się znajomością treści dziesięciu lektur.  Zwyciężyła drużyna w składzie: Wiktoria Bańkowska, Sarah Nowak, Weronika Wardaszka i Oliwia Wiercińska. Każda                      z dziewcząt otrzymała nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodzicó