Konkurs ,,Teatr Kamnishibai”

W roku szkolnym 2016/2017 od 1 grudnia realizowana jest innowacja pedagogiczna pt.,, Twórcze wykorzystanie teatru kamishibai”.

Innowacja opierała się na twórczych i aktywizujących działaniach,  które mają na celu zainteresować książką,  pobudzić wyobraźnię wzbogacić słownictwo zarówno w języku polskim jak i angielskim., wykorzystując japońska technikę teatru ,,kamisshibai „

Założeniem innowacji było realizacja określonych zadań przez uczniów klas IV-VI  w roku szkolnym 2016/2017. Efektem pracy uczniów jest prezentacja  m. in. w formie plastycznej, przeczytanych książek.

Z pośród wykonanych prac zorganizowano konkurs ,który wyłonił zwycięzców.

Główną nagrodę za wykonanie teatrzyku pt. ,,Wynalazki XIX wieku ‘’ otrzymały: Sara , Oliwia i Weronka z kl. VI  oraz  uczennice kl. V Wiktoria i Aleksandra za teatrzyk ,,W sklepie z zabawkami; ,, Urodziny; ,,Samochód sąsiada” oraz Magiczny kwiat.

Wyróżnienie otrzymały Daria oraz Paulina z kl. VI za teatrzyk,, Kultura okresu międzywojennego” , Agata ( kl. VI) za  ,, Życie w słoiku 1910 -2008” oraz Zuzanna za           ,, Broń I wojny światowej”.

Wyróżnienie za pracę zespołową przy teatrzyku ,, Cztery pory roku” otrzymali uczniowie kl. VI oraz uczniowie kl. IV przy dużym wkładzie Juli, Huberta, Piotra, Małgosi oraz Ani za komiks w języku angielskim zaczerpnięty z podręcznika pt.: „Steps in English 1” wyd. OUP.

Wszyscy otrzymali nagrody książkowe oraz odblaski.

Prace uczniów były wykonane pod kierunkiem pani Magdaleny Wiśniewskiej, Teresy Rosa Doroty Bielińskiej oraz pana Pawła Leśniewskiego.

Serdecznie wszystkim gratulujemy.