Święto Szkoły

Dnia 27 kwietnia 2017r. Szkoła Podstawowa w Osowcu obchodziła Święto Patrona, świętego Jana Pawła II. Jest to uroczystość cykliczna, związana z nadaniem szkole imienia słynnego Polaka. Uroczystość w trakcie której przypominamy sobie o wartościach, które powinny kierować naszym życiem, naszymi relacjami w stosunku do innych.

Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. Marian Olszewski, Radni Gminy Zambrów: Sławomir Michałowski oraz Marek Przeździecki.. Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowały: Lecha Antoniego Kołakowskiego – dyrektor biura, Pani Urszula Gałczyk, Bernadetę Krynicką – dyrektor biura, Pani Iwona Łada. Obecni byli również dyrektorzy szkół gminnych oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Pani Zenona Zalewska, Dyrektor Biblioteki Gminy Zambrów Pani Grażyna Walczuk oraz przedstawiciele szkół z terenu Gminy i Miasta Zambrów, rodzice.

W trakcie uroczystości przedstawiono wyniki zorganizowanych przez szkołę konkursów dotyczących patrona: XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz konkursu plastycznego pt: „Ze św. Janem Pawłem II przyjacielem dzieci”.

Wyniki konkursu plastycznego:

Kl. 0-I

I miejsce – Natalia Pisińska kl. 0 SP w Starym Zakrzewie –opiekun Pani Bożena Truchel

II miejsce – Filip Mrozowski kl. SP w Osowcu – opiekun Halina Łapińska

III miejsce – Jakub Kos kl. SP w Osowcu – opiekun Pani Halina Łapińska 

Kl. II-III

I miejsce – Katarzyna Redaj kl. II A SP nr 5 w Zambrowie – opiekun Siostra Justyna Lachowska

II miejsce – Joanna Brutkowska kl. II B SP nr 4 w Zambrowie – opiekun Pani Barbara Tabędzka 

III miejsce – Aleksandra Modzelewska kl. III SP w Porytem – Jabłoni – opiekun Pani Irena Lubiejewska

Kl. IV-VI

I miejsce – Julia Kozikowska kl. IV SP w Osowcu opiekun Pani Dorota Bielińska

II miejsce – Piotr Paweł Kulesza kl. VI SOSW w Długoborzu – opiekun Pan Artur Nowacki

III miejsce – Anna Godlewska kl. V SP w Osowcu – opiekun Pani Dorota Bielińska.

Nagrody wręczała fundator, Pani Zenona Zalewska.

Wyniki konkursu wiedzy:

I miejsce: Wiktoria Bańkowska SP w Osowcu - opiekun pani Teresa Rosa

II miejsce:  Szymon Karol Krajewski SP nr 4 w Zambrowie - opiekun pani Maria Lubowicka

III miejsce : Justyna Lubiejewska SP w Wiśniewie - opiekun pani Zofia Długoborska.

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Sapińska SP nr 5 w Zambrowie (opiekun siostra Justyna Lachowska), Jan Kozłowski SP nr 3 w Zambrowie (opiekun pani Dorota Świerżewska) oraz Kacper Potęga SP nr 3 w Zambrowie (opiekun pani Dorota Świerżewska).

Nagrody wręczali fundatorzy: Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. Marian Olszewski.

Po części artystycznej zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Święto szkoły jest formą podsumowania jej działalności oraz momentem, w którym społeczność szkoły dziękuje tym wszystkim, którzy wspierają ją w trakcie całorocznej, trudnej pracy dydaktycznej.