Umiem pływać

Uczniowie klas II i III w ramach projektu "Umiem pływać" uczestniczą w zajęciach nauki pływania, które odbywają się na Pływalni Miejskiej w Zambrowie.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas II i  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania".

Zajęcia są sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.