Akcja charytatywna

Jak co roku w listopadzie i grudniu w naszej szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził 2 akcje charytatywne.

Pierwszą z nich była loteria fantowa; druga – akcja sprzedaży ciast i koktajli.

Celem działań Samorządu było wspomożenie grupy piątej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie.

Przekazano placówce 400 zł.

W imieniu organizatorów, a także w imieniu dyrekcji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność charytatywną naszej szkoły, a w szczególności Rodzicom:

            Państwu Marcie i Januszowi Gardockim;

            Państwu Agnieszce i Piotrowi Kalinowskim;

            Państwu Gabrieli i Markowi Kozikowskim;

            Państwu Katarzynie i Krzysztofowi Jaworowskim;

            Państwu Małgorzacie i Adamowi Dmochowskim;

            Państwu Dorocie i Januszowi Wardaszka;

            Państwu Iwonie i Markowi Liżewskim;

            Państwu Marcie i Januszowi Sawickim;

            Państwu Agnieszce i Mariuszowi Wiercińskim;

            Państwu Beacie i Franciszkowi Nowak;

            Państwu Renacie i Krzysztofowi Bielskim;

            Państwu Wiolecie i Dariuszowi Niemirze;

            Państwu Janinie i Jarosławowi Gumkowskim;

            Państwu Ewie i Bernardowi Truchel;

            Pani Małgorzacie Kawałek i Panu Dariuszowi Kobrzenieckiemu;

            Pani Irenie Malinowskiej i Panu Grzegorzowi Jastrzębskiemu.

Dziękujemy dzieciom oraz nauczycielom, którzy niezwykle ochoczo zaangażowali się w społeczną pracę Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki naszym działaniom pozostajemy wierni słowom naszego patrona Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.