Plan lekcji - zmiana

 

Obecność dzieci na ostatnich zajęciach świetlicowych w danej klasie NIE JEST OBOWIĄZKOWA.

Rodzice odbierając dziecko informują o fakcie opiekuna świetlicy.

Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka na przystanku do przyjazdu autobusu z rana oraz po wyjściu dziecka z autobusu odwożącego po zajęciach i w drodze do domu.

Załączniki: