Termin posiedzenia rady pedagogicznej

Posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w poniedziałek, 29 sierpnia, o godzinie 1100.

Obecność pracowników obowiązkowa.