Mały Splista

Dnia 7 czerwca 2016r. w naszej szkole przeprowadzono V Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „MAŁY SOLISTA”.

Uczestnikami konkursu były dzieci z oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach podstawowych oraz uczniowie klas I-III.

Konkurs rozegrano w sześciu kategoriach

Komisja w składzie:

  • Lubiejewska Irena – przewodnicząca Komisji
  • Maślańska Jolanta – członek Komisji
  • Walczuk Grażyna – członek Komisji
  • Stańczyk Elwira – członek Komisji

na Konkursie Piosenki Dziecięcej „MAŁY SOLISTA” po wysłuchaniu wykonawców przyznała:

v  I miejsce w kategorii I – Gabriela Malinowska, SP w Osowcu

v  I miejsce w kategorii II – Kornelia Kamionowska, SP Stare Zakrzewo

v  I miejsce w kategorii III – Julia Krasowska, SP w Osowcu

v  I miejsce w kategorii IV – Anna Kulesza, SP w Wiśniewie

v  I miejsce w kategorii V – Michał Tyborowski, SP w Porytem Jabłoni

v  I miejsce w kategorii VI – Małgorzata Gumkowska, SP w Osowcu.

            Wyróżnienia:

v  Maja Jaźwińska, SP w Osowcu

v  Amelia Malinowska, SP w Osowcu

v  Aleksandra Sienicka, SP w Osowcu

v  Aleksandra Milczewska, SP w Starym Laskowcu

Nagrody wręczył Wójt Gminy Zambrów, Pan Jarosław Kos oraz członkowie komisji konkursowej.

 

Dyrektor szkoły, Dariusz Krystosiak, składa serdeczne podziękowania sponsorom konkursu, Wójtowi Gminy Zambrów oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie. 

 

Załączniki: