Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczamy w załączniku ogłoszenie wyników przetargu na remont budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu

Załączniki: