Święto Szkoły

Dnia 28 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły. Już po raz 10 społeczność szkolna uczestniczyła w tych wydarzeniach.

Wśród zaproszonych gości byli:

- Wójt Gminy Zambrów, Pan Jarosław Kos

- Proboszcz Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie, ks. Marian Olszewski

- Proboszcz Parafii w Tabędzu, ks. Franciszek Bieńkowski

- Radni Gminy Zambrów, Pani Katarzyna Ziemianowicz, Pan Sławomir Michałowski oraz Pan Marek Przeździecki

- Dyrektorzy Szkół Gminnych, Pani Alina Caputa, Pani Dorota Daniłowska, Pani Anna Kalinowska, Pan Waldemar Jeziorowski

- Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Pani Zenona Zalewska

- Dyrektor Biblioteki Gminy Zambrów, Pani Grażyna Walczuk

- Sołtys wsi Osowiec, Pani Małgorzata Dmochowska

- Przedstawiciele Szkół z terenu Gminy i Miasta Zambrów

W okolicznościowych występach zaproszeni goście nawiązywali do życia i nauczania Świętego Jana Pawła II.

W trakcie obchodów podsumowano konkursy – plastyczny oraz wiedzy.

W XI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II udział wzięło 16 uczestników ze wszystkich szkół z terenu gminy i miasta Zambrów. Komisja konkursowa nagrodziła 3 osoby:

- I miejsce – Weronika Wardaszka (SP w Osowcu),

- II miejsce – Sarah Sofia Nowak (SP w Osowcu),

- III miejsce – Julia Mieczkowska (SP w Starym Zakrzewie).

Drugim konkursem przeprowadzonym w SP w Osowcu był konkurs plastyczny pod hasłem „Ze św. Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku”. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach.

Klasy 0 – I:

 - I miejsce – Kamil Pękała (opiekun Barbara Tabędzka, SP4 w Zambrowie)

 - II miejsce – Zuzanna Kombor (opiekun Barbara Roman, SP w Starym Skarżynie)

 - III miejsce – Amelia Lutostańska (opiekun Agnieszka Ogórkowska, SP3 w Zambrowie)

Klasy II – III:

 - I miejsce - Wiktoria Sapińska (opiekun s. Justyna Lachowska, SP5 w Zambrowie)

 - II miejsce – Aleksandra Sienicka (opiekun Irena Orłowska, SP w Osowcu)

 - III miejsce – Piotr Jaworowski (opiekun Halina Łapińska, SP w Osowcu)

Klasy IV-VI:

 - I miejsce – Kacper Modzelewski (opiekun Irena Lubiejewska, SP w Porytem-Jabłoni)

 - II miejsce – Magdalena Modzelewska (opiekun ks. Franciszek Bieńkowski, SP w Starym Zakrzewie)

- III miejsce – Maja Paszkiewicz (opiekun Irena Lubiejewska, SP w Porytem-Jabłoni) 

Sponsorami nagród w konkursie wiedzy o Papieżu byli ks. Proboszcz Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie Marian Olszewski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Osowcu.

W części artystycznej goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkoły.

Ze względu na jubileuszowy charakter uroczystości, przedstawiono prezentację multimedialną przybliżającą 10 lat obchodów święta szkoły.

Należy zaznaczyć, iż Szkoła Podstawowa w Osowcu była pierwszą szkołą w Gminie Zambrów, której nadano imię oraz sztandar.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście otrzymali „drzewka szczęścia” wykonane przez rodziców, nauczycieli oraz uczniów szkoły.

Po uroczystości uczestniczy udali się na poczęstunek.

Sponsorem obchodów był Ban Spółdzielczy w Zambrowie.