Badanie przesiewowe słuchu

W I semestrze roku szkolnego 2015/2016, nasza szkoła przystąpiła do projektu "Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich". 

Przebadano 18 uczniów klasy pierwszej naszej placówki.

Patronat nad projektem objął ośrodek Fizjologii i Patologii Słuchu z Nadarzyna, którym kieruje prof. Henryk Skarżyński.