Podsumowanie loterii fantowej

Podsumowanie Loterii Fantowej

w

Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II

w Osowcu

 

 

 

 

            W wyniku loterii fantowej Samorząd Uczniowski zgromadził łącznie 450 zł.

 

Decyzją Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika Samorząd Uczniowski wsparł tegoroczne Jasełka organizowane w Szkole kwotą 87 zł 24 gr, na którą składają się opłaty za:

 

  • Ozdoby świąteczne – 57 zł 30 gr
  • Usługa wideo – 20 zł
  • Łańcuchy choinkowe – 6 zł 94 gr
  • Artykuły dekoracyjne – 3 zł

 

 

 

Pozostałą kwotę zaokrągloną do 360 zł SU postanowił przekazać na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie.