Umiem pływać

Uczniowie klasy III, w II semestrze roku szkolnego 2014/2015, uczestniczą w projekcie sportowym UMIEM PŁYWAĆ. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest zapoznanie uczniów z zasadami nauki pływania. Instruktorem w czasie zajęć jest Pani Karolina Żelazna, nauczyciel naszej placówki.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Załączniki: