Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół Jana PawłaII

Dnia 10 października 2014 r. delegacja naszej szkoły na czele z dyrektorem, Panem Dariuszem Krystosiakiem oraz opiekunem pocztu, Panem Pawłem Leśniewskim, uczestniczyła w jubileuszowym -  X Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Tematem przewodnim homilii były słowa papieża Polaka: „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali”. Następnie wszystkie delegacje z pocztami sztandarowymi, (35 delegacji), przemaszerowały ulicami miasta do budynku szkoły, gdzie honorowi goście dokonali posadzenia dębu pamięci św. Jana Pawła II.

W części dydaktycznej zebrani wysłuchali wykładu, w tym roku ks. prałata dr Zbigniewa Skuzy, prorektora WSD w Łomży, osoby znającej osobiście papieża, na temat „Jan Paweł II – prawda i świętość fundamentem wychowania”. Głos zabrała również wicekurator, Pani Wiesława Ćwiklińska, opiekun i założyciel Podlaskiej Rodziny Szkół. Należy nadmienić, iż głównym celem spotkań jest integracja środowiska oraz rozmowa o wartościach w wychowaniu.

W części kulturalnej zaprezentowali się gospodarze, uczniowie SP 10 w Łomży oraz Zespół Amigos Para Siempre z Łodzi przybliżając wszystkim najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej mówiące o miłości.

Wszystkie delegacje szkół na pamiątkę X Zjazdu otrzymały monografię Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu w imieniu społeczności szkolnej dziękuje Wójtowi Gminy Zambrów, Panu Kazimierzowi Dmochowskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu.