Komunikat dla rodziców

Uczniowie klas I-III oraz V w roku szkolnym 2013/2014, mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników. Warunkiem jest dochód netto na osobę w rodzinie oraz złożenie wniosku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrektorem szkoły.

Uczniowie zainteresowani sprzedażą i zakupem używanych książek i podręczników proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.