Warsztaty szkolne

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osowcu oraz Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie dzięki nowo powstałej pracowni przyrodniczej w ramach programu: „Ekopracownia” podczas szkolnych warsztatów mieli możliwość samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych. Celem spotkania było kształtowanie szacunku do przyrody oraz wyrabianie nawyków proekologicznych u uczniów. Usytuowanie szkoły w sąsiedztwie lasów i terenów zielonych stwarza możliwość realizacji wielu działań związanych z edukacją ekologiczną.

Mikroskop to urządzenie, które pozwoli każdemu przenieść się w zupełnie inny świat. Podczas warsztatów uczniowie poznali budowę mikroskopu optycznego, zasady jak prawidłowo wykonać preparat mikroskopowy oraz jak obserwować obiekty pod mikroskopem. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obserwacji fragmentów organów roślinnych. Każda grupa samodzielnie przygotowała szkło i sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania doświadczenia. W ramach obserwacji uczniowie przynieśli organy roślinne m.in liście, a następnie przy użyciu zestawu preparacyjnego wykonali preparaty.  Wycięto możliwie cienki fragment organu, który umieszczono na szkiełku podstawowym. Następnie za pomocą pipety nakropiono wodę i przykryto szkiełkiem nakrywkowym, odsączono nadmiar wody. Każdy uczeń mógł samodzielnie ustawić preparat pod mikroskopem. Ponadto do prezentacji tkanek roślinnych  służył  również mikroskop z wmontowaną kamerą podłączony do tablicy interaktywnej. Obraz z mikroskopu uzyskany za pomocą kamery wyświetlono na tablicy interaktywnej co pozwoliło na analizę i omówienie szczegółowe obserwowanego obiektu tj. tkanki, komórki, systemy w przekroju. Dzięki wmontowanej kamerze była możliwość wykonania zdjęć pod mikroskopem przygotowanych preparatów przez uczniów czy też nagrania filmu. Zapisane efekty prac można otwierać w dowolnym momencie, by wykorzystać je do utrwalania zagadnień lub zaprezentować na tablicy służącej jednocześnie jako ekran projekcyjny. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i zaangażowaniem w przygotowanie preparatów.  Dzięki obserwacjom poznanie budowy wewnętrznej roślin stało się jeszcze bardziej ciekawsze.

Podsumowując warsztaty przedstawiono związek pomiędzy budową wewnętrzną liścia, a jego przystosowaniem do pełnionych funkcji. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przyrodą jak również zainspirowały do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.