informacja dla nauczycieli

Spotkanie rady pedagogicznej odbędzie się 30 sierpnia 2023r.

Początek - godzina 12.45

Tematyka:

- podsumowanie pracy szkoły,

- przydział godzin i czynności dodatkowych.

Obecność obowiązkowa.

Krystosiak