Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła wzięła udział w Narodowym  Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków  przyznano nam  wsparcia finansowego na kwotę 5000 zł. Na wyżej wymienioną kwotę  zostaną zakupione książki historyczne ora literatura dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Wszelkie działania zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w nowym roku szkolnym. W grudniu zostanie sporządzone sprawozdanie z wyżej wymienionych działań.

Załączniki: