Odbiór zaświadczeń

Odbiór wyników egzaminu po klasie ósmej:

- czwartek, 8 lipca, w godzinach 1030 - 1300

- piątek, 9 lipca, 810 - 1200

W pozostałe dni, 12.07 - 16.07., w godzinach 8 - 12. Proszę o kontakt pod numerem 86 271 42 65.