Zaproszenie na szkolenia

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Tematy szkoleń: 

ü  „Rodzic w Internecie”

Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

 

ü  „Mój biznes w sieci”

„Mój biznes w sieci” pomoże  wszystkim przygotowującym się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się min. jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.

 

ü  „Moje finanse i transakcje w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci” pomoże wszystkim którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

 

ü  „Działam w sieciach społecznościowych”

„Działam w sieciach społecznościowych” pomoże osobom, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.

 

ü  „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

„Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” wykorzystają  osoby, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.

 

ü  „Rolnik w sieci”

„Rolnik w sieci” pomoże rolnikom, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

 

ü  „Kultura w sieci”

„Kultura w sieci” wykorzystają wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

 

 

Informacje o szkoleniach:

Grupy szkoleniowe: do 12 osób

Czas trwania: 3 lub 4-dni (łącznie 12 h)

Szkolenia przeznaczone dla osób które:

a)      zamieszkują gminę Zambrów, i są w wieku 25 lat i więcej   

Miejsce szkoleń: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu

Termin szkoleń: listopad i grudzień 2020 r.

Operator szkoleń zapewnia:

a)      materiały dydaktyczne

b)      serwis kawowy

 

Operatorem szkoleń jest:

EkoFan2004 Daniel Płoński

ul. Transportowa 14/5

15-399 Białystok

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie.

 

Osoby do kontaktu:

Dariusz Krystosiak, tel. 692-024-703,

lub

Daniel Płoński, tel. 604-250-121.

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Zambrów z siedzibą przy ul. Fabrycznej 3, 18-300 Zambrów, NIP 7231547297, REGON 450670309.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Występuje możliwość organizacji szkoleń on-line.

 

Dokumenty wykorzystywane przy szkoleniach:

1)      formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją udziału w projekcie

2)      ankieta ewaluacyjna na rozpoczęcie projektu

3)      ankieta ewaluacyjna na zakończenie projektu

4)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

5)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

6)      lista obecności

Załączniki: