Komunikat

1. Przypominam, iż zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, dzień 2 listopada jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. W dniach od 3  do 6 listopada 2020r. zajęcia w klasach IV – VIII mogą być przez nauczycieli prowadzone z domu.

Oddział przedszkolny i klasy I - III pracują bez zmian.