Informacja od Pani Doroty Bielińskiej

Od 26 pqździernika 2020r. lekcje z plastyki dla klas IV - VIII i lekcje z

j. rosyjskiego dla klas VII - VIII będą przekazywane przez e - dziennik.