Klauzula ogólna

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Magdalena Grzymek. z IOD możecie skontaktować się Państwo za pomocą adresu mailowego: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro bądź też pisemnie na adres siedziby Szkoły.

Załączniki: